Natuurlijke ventilatie, mechanische ventilatie en balansventilatie: het verschil

Ventilatie, we weten allemaal dat het belangrijk is. Je hebt verschillende soorten ventilatie bij woningen: van natuurlijke en mechanische ventilatie tot balansventilatie. Wij leggen je het verschil uit.

Natuurlijke ventilatie

Zoals de naam al aangeeft, verloopt de ventilatie op een natuurlijke manier. Aanvoer van verse lucht loopt via roosters en kleine raampjes. De afvoer gaat via (bouwkundige) kanalen of via het rooster in de tegenovergelegen gevel. Vaak wordt er door de bewoner nog wel een extra ventilator geplaatst in toilet of badkamer. Deze situatie tref je vaak aan in woningen tot 1975.

Natuurlijke ventilatie
Soorten ventilatie: natuurlijke ventilatie

Mechanische ventilatie

Bij mechanische ventilatie (of ventilatietype C) voert een continu draaiende ventilatiemotor vervuilde lucht af via luchtkanalen in de keuken, de badkamer en het toilet. Een schakelaar met 2 of 3 standen of regeling met sensoren regelt de hoeveelheid lucht die wordt afgezogen. De aanvoer van frisse lucht gebeurt via ventilatieroosters in de ramen.

Aandachtspunten bij mechanische ventilatie:

  • Zet mechanische ventilatie nooit uit.
  • Zet het ventilatiesysteem bij het douchen op de hoogste stand. Heb je een raam in de badkamer? Dat hoeft niet open. Door het raam gesloten te houden, zuig je warme lucht uit de omliggende ruimtes waardoor het vocht sneller weg is. Door het gesloten raam blijft ook de ventilatie in de omliggende ruimtes in stand blijft.
  • Zet de mechanische ventilatie ook op de hoogste stand als je de was in huis droogt, kookt of veel bezoek hebt.
  • Maak de roosters en ventielen regelmatig schoon. Plaats de ventielen hierna op dezelfde plaats en met dezelfde instelling terug.
  • Laat de ventilatorbox eens in de twee jaar en de kanalen eens in de acht jaar schoonmaken door een installateur.

Een ventilatiewarmtepomp kan eenvoudig in woningen met mechanische ventilatie worden toegepast. Een ventilatiewarmtepomp vervangt de MV-box en wint de warmte uit de vervuilde, afgezogen lucht terug. De ventilatielucht wordt als het ware ontdaan van zijn warmte en dan pas naar buiten geblazen. In plaats van warme blaast deze warmtepomp dus koude lucht naar buiten. De energie uit de afgezogen, warme lucht gebruikt de ventilatiewarmtepomp om het cv-water te verwarmen. Dit wordt vervolgens weer gebruikt voor het verwarmen van de woning en/of voor warm tapwater.

Mechanische ventilatie
Soorten ventilatie: mechanische ventilatie

Balansventilatie

Balansventilatie, ook wel ventilatietype D genoemd, is een systeem van mechanische ventilatie waarbij de hoeveelheid aangevoerde verse lucht in balans is met de hoeveelheid afvoerde vervuilde lucht. Het is een ventilatiesysteem dat bestaat uit een 2 ventilatoren, kanalen en zowel inblaas- als afzuigventielen. Uit de vochtige ruimtes, zoals badkamer, wc en keuken, wordt de vervuilde lucht afgezogen en in de droge ruimtes, zoals woonkamer en slaapkamer(s), wordt verse lucht ingeblazen. Door het toepassen van een WTW-unit kan de ingeblazen lucht voorverwarmt worden. Hierdoor ontstaat een gezond binnenklimaat in de woning en een comfortabele temperatuur.

Aandachtspunten bij balansventilatie:

  • Balansventilatie werkt optimaal bij gesloten ramen en deuren. Door de gebalanceerde luchtstroom worden alle vertrekken met de juiste hoeveelheid geventileerd. Vervuilde lucht wordt afgevoerd en verse lucht opgewarmd voordat deze naar binnen wordt geblazen. Door de kruiswisselaar in de WTW-unit wordt de verse lucht gescheiden gehouden van de vervuilde lucht.
  • Het systeem moet goed gedimensioneerd worden zodat er voldoende capaciteit is om een woning optimaal van verse lucht te kunnen voorzien. Een te geringe capaciteit veroorzaakt altijd problemen met de luchtkwaliteit.
  • De filters in het systeem moeten regelmatig onderhouden en vervangen worden. Vuile filters leiden tot een verminderde luchtkwaliteit en bemoeilijken de doorstroming van lucht.

Bij Inventum hebben we twee oplossingen voor balansventilatie in combinatie met onze ventilatiewarmtepompen:

  1. GreenComfort module i.c.m. Modul-AIR
  2. ClimateControl module i.c.m. Modul-AIR Red

In tegenstelling tot een WTW met kruisstroomwisselaar scoren deze unieke modules wel goed in BENG 3. Dit komt omdat er door het gebruik van de Modul-AIR of Modul-AIR Red ventilatiewarmtepomp een grote bijdrage aan hernieuwbare energie is.

Balansventilatie
Soorten ventilatie: balansventilatie

Wil je weten over de verschillende soorten ventilatie en welke van onze duurzame oplossingen het meest geschikt is voor jouw project? Neem contact met ons op.