Transformatie kantoorpanden De Molen Houten naar duurzame All Electric sociale huurwoningen

In het vakblad Stedenbouw een artikel over de transformatie van kantoorpanden naar All Electric sociale huurwoningen.