Het jaarlijks stroomverbruik is lastig in te schatten omdat dit te maken heeft met onder andere het gebruikersgedrag. Het jaarlijks energieverbruik in kWh van onze producten staat weergegeven op de productkaarten.